loading...

Με το πιστόλι στον κρόταφο

Υπό την απειλή «κανονιοφόρων» και την πίεση μεγάλων δυνάμεων και ισχυρότατων συμφερόντων εξελίσσεται στην Ελβετία η διάσκεψη για μια «ειρηνική, δίκαιη και βιώ­σιμη» λύση στο Κυπριακό. Κάτω από αυτά τα ασφυκτικά δεδομένα, και υπό την πίεση που δημιουργούν στην Αθήνα η οικονομική χρεοκοπία και η συνεπαγόμενη πολιτική εποπτεία από τους δανειστές, η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση του προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη διατρέχουν τον κίνδυνο να «γράψουν ιστορία» αποδεχόμε­νες το κλείσιμο του Κυπριακού κάτω από επαχθέστατους όρους...

Η έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό τον τελευταίο ενάμιση χρόνο συνδέε­ται ευθέως με τα διαπι­στωμένα ενεργειακά αποθέματα που βρίσκονται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και τις συνεπαγόμενες έρευνες για την εξόρυξή τους. Η προσδοκία του κέρδους, που κατά τα φαινόμενα είναι τερά­στιο, έχει κινητοποιήσει το ενδιαφέ­ρον των μεγάλων πετρελαϊκών εται­ρειών, οι οποίες με τη σειρά τους πι­έζουν για την εξασφάλιση των επενδύσεών τους. Η εν λόγω εξασφάλιση προϋποθέτει την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων, δηλαδή επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

Κάπως έτσι, με την. παρότρυνση δηλαδή των κολοσσιαίων οικονομι­κών συμφερόντων, τα οποία οικοδομούνται γύρω από τις πετρελαϊ­κές εταιρείες που εμπλέκονται στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κύπρου, κινητοποιείται ο «διεθνής παράγοντας» (με πιο απλά λόγια Α­μερικανοί και Ευρωπαίοι), ο οποίος αξιοποιεί τη «χρυσή ευκαιρία» για να επιβάλει μια τελική διευθέτηση στο νησί, η οποία πρώτα απ' όλα θα εξυ­πηρετεί (και) τα γεωστρατηγικά του συμφέροντα. Το (ελάχιστο) μέγεθος της Κύπρου και η τρέχουσα οικονο­μική και πολιτική αδυναμία της Ελ­λάδας οδηγούν στο προφανές: την κατεύθυνση των πιέσεων για την υι­οθέτηση της «λύσης» του Κυπριακού στην ελληνική και την ελληνοκυπρια­κή πλευρά.

Τσαμπουκάδες

Αυτό το γενικό πλαίσιο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί η Τουρκία προ­βάλλοντας τις στρατιωτικές της δυ­νατότητες έναντι της Κύπρου. Με το που (την περασμένη Πέμπτη 22.6) η Λευκωσία εξέδωσε την ΝΑνΤΕΧ 236/17, με την οποία ανακοινώνο­νται οι εργασίες προετοιμασίας γε­ώτρησης στην ΑΟΖ της Κύπρου, η Άγκυρα έσπευσε την επόμενη μέρα, την Παρασκευή το βράδυ, να εκδώσει την τουρκική ΝΑVΤΕΧ 649/17 για διεξαγωγή άσκησης με πραγμα­τικά πυρά σε περιοχή που ακουμπά το οικόπεδο των κυπριακών γεωτρή­σεων. Μάλιστα η τουρκική ηγεσία σε κάθε ευκαιρία απειλεί με χρήση στρατιωτικών μέσων, προκειμένου να εμποδιστούν οι προετοιμασίες γεώτρησης.

Με αυτήν την (στρατιωτική) τουρ­κική παράμετρο ξεκινά η «κρίσιμη» δι­άσκεψη για το Κυπριακό. Την ώρα δη­λαδή που ο πρόεδρος της Κύπρου Νί­κος Αναστασιάδης και ο κατοχικός ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί θα συναντώνται παρουσία των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρ­κίας, Νίκου Κοτζιά και Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του εκπροσώ­που της Βρετανίας, το τουρκικό ναυ­τικό και η αεροπορία θα πραγματο­ποιούν άσκηση εντός της κυπρια­κής ΑΟΖ σε μια ευθεία και έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Κυ­πριακής Δημοκρατίας.

Με αυτόν τον τρόπο η Άγκυρα υ­πενθυμίζει τις θέσεις της γύρω από το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και ξεκαθαρίζει τα όρια μέσα στο οποία είναι διατεθειμένη να κινηθεί. Έτσι, λοιπόν, η Τουρκία υπογραμμίζει:

Δεν αναγνωρίζει την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επαναλαμβάνει την απειλή της, το άτυπο casus belli που έχει αναγγεί­λει με την επιστολή της στον ΟΗΕ, ότι εάν δεν διακοπεί το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημο­κρατίας στην ΑΟΖ, θα λάβει «μετρά» για την προστασία των δήθεν συμφε­ρόντων της και των δήθεν συμφερό­ντων των Τουρκοκυπρίων.

Έμμεσα υπενθυμίζει τις αξιώσεις για το μεγαλύτερο μέρος της κυπρια­κής ΑΟΖ και για όλη σχεδόν την ελλη­νική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι μεγάλες δυνάμεις

Οι τουρκικές απειλές, οι οποίες προφανώς στρέφονται κατά της α­δύναμης στρατιωτικά Κύπρου και οικονομικά Ελλάδας, αξιοποιούνται από τον διεθνή παράγοντα (αμερικανοβρετανούς, κατά κύριο λόγο), ο οποίος διαβλέπει χρυσή ευκαιρία για να κλείσει κατά το συμφέρον του η υ­πόθεση.

Η συμμετοχή του υπ. Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον στη διάσκεψη για το Κυπριακό «δείχνει τη συνεχιζόμε­νη υποστήριξη και δέσμευση του Η­νωμένου Βασιλείου στη διαδικασία λύσης», αναφέρεται σε επίσημη ανα­κοίνωση του βρετανικού ΥΠΕΞ.

Ο Τζόνσον θα συνοδεύεται από τον υφυπουργό αρμόδιο για ευρω­παϊκές υποθέσεις σερ Άλαν Ντάνκαν. Επικεφαλής της ομάδας τεχνο­κρατών του Foreign Office θα είναι ο διευθυντής του τμήματος Εθνικής Ασφάλειας του υπουργείου Τζόναθαν Άλεν.

Η βρετανική κυβέρνηση αναγνω­ρίζει με δήλωσή της τον σημαντικό ρόλο που έχει αναλάβει ως εγγυήτρια δύναμη. «Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεισφέρει σε μία λύση με διάφο­ρους τρόπους, όπως με το να είναι ένας εκ των πιο σημαντικών συμμετεχόντων στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, μέσω της προσφοράς μας να εκ­χωρήσουμε σχεδόν τη μισή γη των βρετανικών κυρίαρχων βάσεων σε μια ενωμένη Κύπρο και μέσω της πρακτικής βοήθειας προς τις δύο πλευρές να προετοιμαστούν για μία λύση», αναφέρει η ανακοίνωση του Foreign Office.

Στο ίδιο μοτίβο και οι ΗΠΑ υπο­στηρίζουν και είναι έτοιμες να ε­νεργήσουν «με τον κατάλληλο τρό­πο στον κατάλληλο χρόνο για να βοηθήσουν τους ηγέτες και τα Η.Ε. να καταλήξουν σε λύση», δήλωσε η Αμερικανίδα πρεσβευτίνα στην Κύ­προ.

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την πρεσβευτίνα τους στην Κύπρο, πιστεύ­ουν ότι η Διάσκεψη για την Κύπρο, που συνέρχεται στο Κραν Μοντάνα, είναι «η καλύτερη ευκαιρία εδώ και δεκαετίες» για επίλυση του Κυπρια­κού, επισημαίνοντας ότι η ώρα της δράσης θα είναι αυτή την εβδομάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε συνέντευξή της στο Κυπρια­κό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Κάθλιν Ντόχερτι τόνισε ότι η κάθε διαπραγ­μάτευση πάντοτε καταλήγει σε α­νταλλαγές (trade offs) και κάλεσε ό­λα τα μέρη, περιλαμβανομένων και των εγγυητριών δυνάμεων, να συ­νεργαστούν πλήρως και να προσέλθουν στο τραπέζι των συνομιλιών με ειλικρινή πνεύμα καλής θέλησης και συμβιβασμού.

Καθώς βλέπουμε, λοιπόν, οι μεγά­λοι παίκτες (Αμερικανοί, Βρετανοί) δεν δίνουν δεκάρα για τις τουρκικές στρατιωτικές πιέσεις, καθώς γνωρί­ζουν πολύ καλά ότι και αυτές συμ­βάλλουν στη. ρυμούλκηση των κυβερνήσεων Αθήνας και Λευκωσίας στον. ρεαλισμό.

http://www.topontiki.gr

on 8:14:00 π.μ.. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for Με το πιστόλι στον κρόταφο

Leave comment

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το blog. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση
"Διάβαζε όχι για ν' αντιλέγεις, να αμφισβητείς, ν' αναιρείς, να διαψεύδεις και ανασκευάζεις, όχι για να πιστεύεις, και να τα παίρνεις όλα για αλήθεια, άλλα για να κρίνεις και να εκτιμάς σωστά την κατάσταση και να σκέφτεσαι σαν λογικός άνθρωπος".

Λίγα λόγια και σταράτα.
Ανεξάρτητο ιστολόγιο.

Δεν έχει σκοπό να θίξει τιμές και υπολήψεις, αλλά ούτε και να γλείψει κανέναν. Στόχος του είναι οι σάπιες νοοτροπίες, καταστάσεις, πολιτικές ..., αλλά και τα καλά θα λέγονται.
Γράφει η αφεντιά μου, φίλοι και συγγενείς.

Ευχαρίστως θα δημοσιεύσω άρθρα και σχόλια αναγνωστών.

Προσοχή όμως. Δεν τα πάω καλά με τα πρακτορικά και τα κατασκοπικά, αλλά αν υποψιαστώ πράκτορες-προβοκάτορες και λοιπούς... agents θα εκραγώ και... ούτε ψύλλος στον κόρφο τους. Ύβρεις και άλλα κακόβουλα αποτελούν επίσης αιτίες... έκρηξης.

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.

Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Κάποιοι περιμένουν την ευκαιρία για να μας κατηγορήσουν για λογοκλοπή!!! Αγνοώντας βέβαια, πως στο παρόν ιστολόγιο αναγράφουμε ΠΑΝΤΑ την πηγή του κειμένου. Έτσι, παρακαλούμε για την αναγραφή της πηγής των κειμένων, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...

Υ.Γ.: Σχόλια τα οποία θα περιέχουν ύβρεις, θα αποκλείονται
ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS) ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΔΕΝ ΣΩΠΑΙΝΩ ΕΓΩ, ΘΑ ΦΩΝΑΖΩ, ΘΑ ΜΙΛΑΩ ΚΑΙ ΘΑ ΓΡΑΦΩ ΟΣΟ ΖΩ.

<b>ΔΕΝ ΣΩΠΑΙΝΩ ΕΓΩ, ΘΑ ΦΩΝΑΖΩ, ΘΑ ΜΙΛΑΩ ΚΑΙ ΘΑ ΓΡΑΦΩ ΟΣΟ ΖΩ.</b>
loading...

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Provided by Free Blogger template.